Sociālā atbildība

Natural Pharmaceuticals sociālās atbildības politika veidota, pamatojoties uz redzējumu un uzskatu, ka spējam mainīt pasauli. Šī politika balstīta uz mūsu pamata biznesu un klientu, darbinieku un īpašnieku cerībām, kā arī uz mūsu pamatvērtībām un uzņēmuma kultūru.

Esam pārliecināti, ka šāda pieeja radīs savstarpēju uzticēšanos mūsu klientos, paaugstinās klientu un Natural Pharmaceuticals Group attiecību vērtību, kā arī nodrošinās mums iespēju veicināt lietas, kas būs redzamas ikdienas dzīvē. Mēs vēlamies palīdzēt izglītot cilvēkus veselīga dzīvesveida piekopšanā un tā nozīmības apzināšanā, kā arī veidos, kā varam palīdzēt cits citam. Tāpēc esam nolēmuši atbalstīt šādas iniciatīvas:

AED

Mūsu dzīvesveids ir pārmaiņu pilns. Tāpēc esam pārliecināti, ka sabiedrības informēšana un izglītošana par AED (automatizēts ārējais defibrilators) var palīdzēt lielai daļai cilvēku ikdienas dzīvē. Turklāt ir svarīgi izglītot cilvēkus par pirmo palīdzību. Abas šīs darbības mums palīdzēs uzlabot drošības līmeni sabiedriskās vietās un pozitīvi ietekmēs aktivitātes cilvēku dzīvības glābšanā.

Tāpēc Natural Pharmaceuticals ziedo AED ierīces izvēlētās vietās, kur šos defibrilatorus var lietot pēc iespējas vairāk cilvēku valstīs, kurās mēs darbojamies.

Līdz šim esam ziedojuši sešas AED ierīces, un mūsu misija turpināsies, lai nodrošinātu vēl citu ierīču pieejamību vēl vairāk dzīvību glābšanai.

UNICEF

Atsevišķās valstīs, kur darbojas mūsu uzņēmums, esam nolēmuši atbalstīt UNICEF, ziedojot naudu savu klientu vārdā. Tas paredzēts, lai palīdzētu viņiem darbā, nodrošinot bērniem labāku dzīvi pasaules vietās, kur tas ir nepieciešams visvairāk.

Mēs ticam, ka šādi patiesi varam mainīt bērnu dzīvi.

TRAINING_1

ACTION_1.jpg